No photos submitted

Safona hasn't submitted any photos to Capture My Vermont yet.


Safona Czy?ewska

Safona Czy?ewska Send Message


Elsewhere


About Me

Witam, nazywam si? Andrzej. Jako specjalista z ponad 5-letnim do?wiadczeniem w obszarze systemów ochrony, a w tym telewizji przemys?owej i systemów alarmowych. Mam nadziej?, ?e odnajd? tu entuzjastów innowacyjnych technologii zabezpieczaj?cych domy, przedsi?biorstwa i podmioty publiczne. Ch?tnie podziel? si? równie? w?asn? wiedz?. rejestratory kamer monitoringu