No photos submitted

Kruszyna hasn't submitted any photos to Capture My Vermont yet.


Kruszyna Filipiak

Kruszyna Filipiak Send Message


About Me

Wi?kszo?ci z nas podgl?d TV ??czy si? jeno i wy??cznie z przedsi?biorstwami i rzecz jasna mo?na to zrozumie?. Mimo wszystko nie sposób nie pami?ta?, i? coraz to cz??ciej instaluje si? je te? i w swoich budynkach osobistych i wydaje si?, i? nadchodz?ce lata z pewno?ci? tego nie zmieni?. Je?li z kolei mia?oby doj?? ju? do jakich? przemian, na pewno ich wzi?to?? b?dzie ros?a. Pomimo wszystko przy kamerkach, rejestratorach i innych elementach monitoringu wi?kszo?? w dalszym ci?gu ma sporo zwi?zanych z nimi pyta?. http://wizjer.com.pl/mini-kamery-szpiegowskie-z-czujnikiem-ruchu/